AKTUALNOŚCI

Efektywne firmy 2019
Efektywne firmy 2019

Firma MDM Firany Sp. z o. o. kolejny raz z rzędu została wyróżnia spośród kilkudziesięciu tysięcy firm branży handlowej w Polsce tytułem Efektywne Firmy 2019. Spośród 56 456 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w październiku 2020 r. zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Efektywna Firma 2019 uzyskały 982 firmy z województwa łódzkiego, bo stosunek zysku netto do przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi wyniósł w nich minimum 5 proc. Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Efektywna Firma od 2008 r. Przez dwanaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce. Przedstawiamy ranking efektywnych firm według stosunku zysku netto do przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi. Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2017 miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. zł, a wartość ich kapitału własnego była wyższa niż 1 tys. zł. Instytutu Europejskiego Biznesu policzył stosunek zysku netto do przychodów. Na tej podstawie Instytutu Europejskiego Biznesu stworzył rankingi najbardziej efektywnych firm w Polsce – Efektywne Firmy 2019. Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Efektywna Firma 2019 publicznie na wszystkich nośnikach. Instytutu Europejskiego Biznesu policzył też w uproszczony sposób ich wartość rynkową na koniec marca 2019 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Wstecz