W związku ze zmianami przepisów dotyczących ochrony danych osobowych firma MDM Firany Sp. z o. o. informuje, iż przetwarza tylko niezbędne dane osobowe na potrzeby realizacji zamówień składanych za pośrednictwem poczty elektronicznej jak i bezpośrednio w siedzibie firmy. Wpis został opracowany na podstawie ogólnodostępnych przepisów RODO artykuły: 6, 13, 14, 28.


1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest firma MDM Firany Sp. z o. o., zarejestrowana pod adresem Ul. Kaczeńcowa 19, 91-214 Łódź NIP: 947-196-31-45, REGON: 100700929 


2. Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane na potrzeby realizacji zamówienia. (podstawa prawna art. 6 ust. 1 punkt b) ustawy o RODO)


3. Odbiorcy danych osobowych

Administrator danych osobowych współpracuje z odbiorcą danych osobowych firmą kurierską General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. na potrzeby realizacji wysyłki zamówienia. (podstawa prawna art. 28 ustawy o RODO)


4. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe są przechowywane przez Administratora przez 1 rok od momentu złożenia zamówienia na potrzeby odtworzenia złożonego zamówienia. 


5. Prawo do żądania dostępu do danych osobowych

Osoby, których dane dotyczą mają prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie oraz prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W sytuacji kiedy osoba korzystająca z prawa do bycia zapomnianym posiadama nieopłacone należności, Administrator ma prawo odmówić usunięcia danych do czasu rozliczenia zaległych należności. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: rodo@mdm-firany.pl.


6. Wymóg podania danych osobowych i ich dobrowolność

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów do jakich zostały zgromadzone. W przypadku braku podania danych, zamówienie nie zostanie zrealizowane.


7. Dane osobowe jakie są niezbędne do realizacji zamówienia

Administrator może pozyskać dane osobowe, które są niezbędne do realizacji zamówienia takie jak:
- Imię i nazwisko (identyfikacja na potrzeby odnalezienia konkretnej osoby składającej zamówienie, tylko w przypadku zamówień internetowych),
- Numer telefonu (forma kontaktu w celu powiadomienia o zakończonej realizacji zamówienia lub ewentualnych pytań dotyczących zmian w zamówieniu), 
- Adres poczty elektronicznej - e-mail (forma kontaktu podczas składania zamówienia w formie elektronicznej), 
- Adres wysyłkowy do przesłania zrealizowanego zamówienia (adres niezbędny do dostarczenia zakończonego zamówienia).
Wszelkie pytania prosimy kierować pod adresem rodo@mdm-firany.pl.